PROHLÍDKA KLÁŠTERA V ŽELIVĚ

Vstup na prohlídku kláštera pro děti do 15-ti let zdarma v doprovodu nejméně jedné dospělé osoby platící.

Nabídka vyprší
za
Zbývá poukazů
438
Děti zdarma

Více o nabídce

Klášter v Želivě byl založen roku 1139 českým knížetem Soběslavem z rodu Přemyslovců, jeho manželkou Adlétou, za pomoci olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a pražského biskupa Oty.

Komunita premonstrátů přišla brzy na jaře roku 1149 vedena bl. Gottschalkem. Pod jeho vedením se řeholní život velmi rozvíjel a stal se významným duchovním centrem širokého kraje.

První pol. 18 stol. byla dobou velkého hospodářského rozkvětu za opatů Jeronýma Hlíny a Daniela Schindlera.

Po požáru v roce 1712 byl kostel Narození Panny Marie obnoven ve slohu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim.

Na počátku dvacátého století klášter opět vyhořel a budova prelatury byla obnovena v pseudobarokním slohu, vyzdobena pak ve slohu secesním.

Roku 1950 byl klášter komunisty zrušen a zřízen internační tábor pro kněze.

Od roku 1956 do roku 1991 – psychiatrická léčebna.

V roce 1991 klášter vrácen premonstrátům, kteří vás srdečně zvou na návštěvu J.

Klášter je svým  architektonickým dědictvím, unikátní a  jedinečné  dílo Santiniho, jistě patří mezi  nejdůležitější skvosty   regionu Vysočina.  Obnovuje  se také jeho duchovní  a  kulturní  význam.  Jsou  zde pořádány kanonií premonstrátů   víkendové  cykly duchovní obnovy, bratři premonstráti  otevírají klášter veřejnosti  a  pořádají pravidelné  prohlídky kláštera se zasvěceným výkladem jeho  historie, pořádají se zde pravidelné hudební a další kulturní pořady.

Podmínky nabídky

 

Prohlídku lze realizovat dle vypsaných termínů na www.zeliv.eu nebo dle dohody 2 dny předem. Minimální počet osob na jednu prohlídku je 5

Kde nabídku uplatnit

Premonstrátský klášter v Želivě,

recepce@zeliv.eu, http://www.zeliv.eu, 565 381 259, 731 598 889, 731 598 985